ของขวัญเดือนเกิด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชัน

  • สำหรับสมาชิกเอสโซ่ สไมล์ส ที่ผูกบัตรผ่านไลน์ @EssoThailand ผ่าน Esso Smiles Connect (เอสโซ่ สไมล์ส คอนเนค) เท่านั้น หากเป็นสมาชิกเอสโซ่ สไมล์ส ที่ยังไม่ได้ผูกบัตร จะต้องทำการผูกบัตรผ่านไลน์ @EssoThailand ผ่าน Esso Smiles Connect (เอสโซ่ สไมล์ส คอนเนค) ให้เรียบร้อยภายในเดือนเกิด
  • สมาชิกเอสโซ่ สไมล์ส จะต้องให้ความยินยอมในการรับข้อมูลข่าวสารทางการตลาดหรือโปรโมชันจากโปรแกรมเอสโซ่ สไมล์ส
  • สมาชิกเอสโซ่ สไมล์ส จะต้องให้ข้อมูล เดือน ปีเกิด ที่ถูกต้องและเป็นจริง จึงจะได้รับสิทธิ์โปรโมชันในเดือนเกิดเป็นจำนวน 1 ครั้งต่อปีในเดือนเกิด
  • สมาชิกเอสโซ่ สไมล์สจะต้องมีการเติมน้ำมันที่สถานีบริการเอสโซ่ อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบปีเกิดที่ผ่านมา (เช่น เกิดในเดือน มี.ค.2565 จะต้องมีรายการเติมน้ำมันที่สถานีบริการเอสโซ่ ในระหว่าง เดือน มี.ค.2564 ถึง ก.พ.2565)
  • ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 30 เมษายน 2566
  • สมาชิกเอสโซ่ สไมล์ส ที่ผูกบัตรเสร็จสมบูรณ์ จะได้รับสิทธิ์ในเดือนเกิด ด้วยการได้รับคะแนนเอสโซ่ สไมล์สคืน 10% จากการแลกคะแนนสะสมเอสโซ่ สไมล์ส ทุกรายการในเดือนเกิด (ยกเว้นการโอนคะแนนไปยังพันธมิตร) จำกัดคะแนนคืนรวมทั้งหมดตลอดรายการไม่เกิน 100 คะแนนต่อบัตรเอสโซ่ สไมล์ส 1 ใบ
  • คะแนนคืน 10% จะได้รับภายในเดือนถัดไป
  • คะแนนพิเศษไม่สามารถเปลี่ยน โอน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
  • สมาชิกไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษให้กับผู้อื่น
  • สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของโปรแกรม เอสโซ่ สไมล์ส ไดร์เวอร์ รีวอร์ดส์
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  • กรณีมีข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชัน กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบโดยทันที บริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าเอสโซ่ สไมล์ส ที่ 02-631-9999 ในช่วงทำการ เวลา 09.00 – 18.00 น. วันจันทร์ ถึงวันเสาร์ (ยกเว้น วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)