ข้อกำหนดเงื่อนไข


 • สมาชิกเอสโซ่ สไมล์ส เติมซูพรีมพลัสแก๊สโซฮอล์ 95 หรือ ซูพรีมพลัสดีเซล ชนิดใดก็ได้ ครบ 1,200 บาท รับคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส พิเศษทันที 150 คะแนน (มูลค่า 30 บาท), ครบ 1,800 บาท รับคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส พิเศษทันที 250 คะแนน (มูลค่า 50 บาท), ครบ 2,500 บาท รับคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส พิเศษทันที 500 คะแนน (มูลค่า 100 บาท)
 • ตั้งแต่ 19 กันยายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565
 • ตรวจสอบรายชื่อ 595 ปั๊มที่ร่วมรายการได้จากป้ายโฆษณาหน้าปั๊ม หรือตามตารางด้านล่าง
 • ยอดการเติมน้ำมันจะไม่นับรวมกับการใช้คะแนนเอสโซ่ สไมล์ส แทนเงินสดในการเติมน้ำมันในครั้งนั้น ๆ
 • คะแนนพิเศษไม่สามารถเปลี่ยน โอน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ 
 • สมาชิกไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษให้กับผู้อื่น
 • ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น สมาชิกต้องแสดงบัตรเอสโซ่ สไมล์ส หรือแจ้งเบอร์โทรศัพท์ทุกครั้งเมื่อเติมน้ำมัน เพื่อระบบจะบันทึกรายการเติมน้ำมันและคะแนนของสมาชิก
 • หากมีข้อสงสัย สมาชิกต้องแสดงสำเนาใบเสร็จตัวจริงจากการเติมน้ำมันในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
 • สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของโปรแกรม เอสโซ่ สไมล์ส ไดร์เวอร์ รีวอร์ดส์
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • กรณีมีข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่น กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบโดยทันที บริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคำตัดสินของบริษัท ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าเอสโซ่ สไมล์ส ที่ 02-631-9999 ในช่วงทำการ เวลา 09.00 – 18.00 น. วันจันทร์ ถึงวันเสาร์ (ยกเว้น วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)