ข้อกำหนดเงื่อนไข


  • สมาชิกเอสโซ่ สไมล์ส เติมน้ำมันซูพรีมพลัส แก๊สโซฮอล์ 95 หรือ ซูพรีมพลัส ดีเซล รับคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส x2
  • เติมน้ำมัน ซูพรีมพลัส แก๊สโซฮอล์ 95 ได้รับคะแนนมูลค่า 0.80 บาทต่อลิตร ตั้งแต่ลิตรแรกที่เติม เพื่อใช้แทนเงินสดในการเติมน้ำมันครั้งถัดไป
  • เติมน้ำมัน ซูพรีมพลัส ดีเซล ได้รับคะแนนมูลค่า 0.20 บาทต่อลิตร ตั้งแต่ลิตรแลกที่เติม เพื่อใช้แทนเงินสดในการเติมน้ำมันครั้งถัดไป
  • ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565
  • ตรวจสอบรายชื่อ 562 ปั๊มที่ร่วมรายการได้จากป้ายโฆษณาที่ปั๊ม หรือตามตารางด้านล่าง